• Slider Image

Voorwaarden 2021

Hoe werkt de leskaart?

 • Een leskaart bestaat uit 10 lessen.
 • Je krijgt iedere week of om de week les.
 • De duur van de les bepaal je samen met de docent: 30, 45 of 60 minuten.
 • Je spreekt per keer een les af.
 • Tijdens de schoolvakanties geen les.
 • Lessen die niet 24 uur van te voren worden afgezegd worden in rekening gebracht!
 • De leskaart dient voor de eerste les volledig te zijn betaald.
 • Leskaarten die niet of gedeeltelijk zijn opgebruikt worden niet gerestitueerd.
 • De leskaarten voor volwassenen zijn inclusief 21% B.T.W.
 • Kinderen en jongeren tot 21 jaar krijgen korting op een leskaart, niet op het starterspakket.
 • Leerlingen onder de 21 jaar zijn wettelijk verplicht een kopie van een geldige legitimatie te geven aan de docent.
 • De lessen vinden plaats bij de docent thuis, tenzij anders afgesproken.
 • Als er sprake is van force majeure zullen de lessen online gecontinueerd worden.
 • Bij aanschaf van de Muziekles Cadeaubon is de proefles niet van toepassing.

Geldigheidsduur leskaart

 • Starterspakket: 3 lessen 30 minuten, 4 aaneengesloten lesweken geldig.
 • Iedere week les: 10 lessen, 14 aaneengesloten lesweken geldig.
 • Om de week les: 10 lessen, 24 aaneengesloten lesweken geldig.
 • Weken waarin de les valt in een schoolvakantie, de les valt op een feestdag of de docent afwezig is, tellen niet als lesweken.